نوشته های جدید
صفحه اصلی / Interview

Interview

Translation] Naver Interview With ‘Yang Yoseob’, release duet song ‘Story’ with female indie musician ‘Richard Parkers]

CdLLX3tUsAAvfsT

در ادامه میتونین ترجمه انگلیسی مصاحبه یوسئوپ با سایت نیور به مناسبت انتشار سینگل جدیدش که با ریچارد پارکرز خونده رو بخونین…

مشاهده بیشتر »